Wedstrijdcommissie


De wedstrijdcommissie houdt zich volledig bezig met het organiseren van wedstrijden. Dit is een grote en verantwoordelijke klus, die op het moment door een enthousiaste groep commissieleden elke keer opnieuw, samen met vele vrijwilligers, geklaard wordt. Binnen de wedstrijdcommissie zijn de verschillende taken verdeeld.

De commissie streeft ernaar om zo veelzijdig mogelijke 'know-how' binnen hun commissieleden te krijgen. Dit is belangrijk om de belasting voor deze vrijwilligers zo verdeeld mogelijk te houden. Zo blijft het een leuke aak binnen de vereniging.


Sonja Hanse

Voorzitter/Secretaris Springen 

springsecretriaat@flevoruiters.nl

Alexandra van der Linden

Secretaris Dressuur

dressuursecretariaat@flevoruiters.nl

Michelle de Waard

Vrijwilligerscoördinator

vrijwilligers@flevoruiters.nl

Heidie Steenbeek 

Coördinator Regelementen & EHBO

Adrie Gijsberts

Hulp Terrein & Rijbanen

John van Zanten

Materiaal & Techniek

 

Bertina Ziengs

Penningmeester

 

Rianne Hoekstra 

Notulist