Wedstrijdregelement


Alle deelnemers aan wedstrijden zijn zelf verantwoordelijk kennis van de benodigde reglementen te hebben en zich daaraan te houden. Hieronder geven wij de mogelijkheid om via de link een reglement nog eens rustig door te nemen of voor een specifieke vraag aandachtig te zoeken.